Make your own free website on Tripod.com


لطفعلي خان زند دلاوری که از دنیا رفت ولی در یادها زنده ماند

صفحه اصلي

زندگي نامه

لينك هاي مرتبط

شعر

عكس

ارتباط با ما

English

French

Italian

صفحه اصلي

ابیات زیر منسوب به دلیرترین شمشیرزن شرق لطفعلی خان زند می باشد.

يا رب ستدي مملکت از همچو مني

دادي به مخنثي نه مردي نه زني

از گردش روزگار معلومم گشت

پيش تو چه شمشير زني چه لاف زني